Montaż słowno - muzyczny "Nie lękajcie się"

W dniu 19 października w naszym Gimnazjum został zaprezentowany montaż słowno - muzyczny "Nie lękajcie się" przygotowany przez uczniów ze szkolnej grupy teatralnej. W niedzielę 10 października obchodziliśmy w Polsce X Dzień Papieski, któremu towarzyszyło hasło "Jan Paweł II - Odwaga Świętości". Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w duchowe przygotowanie do właściwego przeżycia chwili wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II.

Młodzież przybliżyła nam znaczenie Dnia Papieskiego we współczesnym świecie. Przypomniała nam słowa Ojca Świętego, który wskazywał jak budować prawdziwe życie na ziemi, oparte na autentycznej miłości. Abyśmy "nie lękali się miłości" mówił Jan Paweł II.

Z akademii płynęło przesłanie, aby nie było to tylko dla nas wzruszające wspomnienie historycznego faktu, ale zaproszenie do pójścia drogą, którą Ojciec Święty tak wytrwale nam wskazywał.

Montaż uświetnił chór szkolny "Dysonans", który wyśpiewał takie piosenki jak: "Barka", "Ubi Caritas", "Wadowice", "Leć muzyczko", "Nie lękajcie się".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10